Torsdag 20/3

Teknik: Hang snatch & Overhead Squat

Team om 2:

2 Hang snatch to overhead squat

4 Burpee over bar

Vartannat varv, när den ene kör samlar den andra DU’s