Prisjustering från 1 jan 2016

Från 1 januari kommer en prisjustering på ca 10% att genomföras. Se”Medlemsskap/Priser” för exakt priser. Det gäller alla nya avtal som tecknas från 1/1 och framåt samt på befintliga avtal vars bindningstid gått ut.
För majoriteten av medlemmarna kommer det att innebära en ökning med 60 kr/månaden. Ni medlemmar som har AG utan bindningstid kan välja att uppgradera till ett 12 månaders AG-avtal och få en lägre månadskostnad än idag. Ni som har bindningstid kvar på era avtal behåller tidigare pris tills bindningstiden gått ut, därefter går det automatiskt över till den nya prissättningen.

CrossFit Varberg erbjuder en unik träningsform, personlig träning i små grupper. Vi har max 14 deltagare på våra pass och det kommer vi inte att ändra för att klämma in fler medlemmar. Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda fler coacher samt vidareutbilda de coacher vi har. Målet är att vi ska ha Varbergs mest kompetenta tränarteam framöver! Vi gör dessutom kontinuerliga investeringar i utrustning och lokal för att vidareutveckla verksamheten och det kommer vi fortsätta med under 2016. Open-gymytan kommer förbättras ytterligare och inköpslistan på ny utrustning vi vill komplettera med är lång. Allt för att ni medlemmar ska få en ännu mer varierad och utmanande träning i boxen.

För att behålla den höga kvalitén finns en begränsning i antal medlemmar. Det medverkar till att vi kan behålla vår goda gemenskap, lägga in specialpass på schemat, stötta varandra i träning och tävling och fortsätta med vår unika träningsform som ger resultat och är så rolig.