Onsdag 12/2

Styrka/Teknik:

Deadlift – jobba i par: 8-8-6-6-4-2

TeamWOD, jobba två och två:

2 min Buddy Deadlift

2 min Buddy Medball situps reversed (9/6)

2 min Buddy Thrusters med stång

2 min Shuttlerun